Showing all 10 results

Show sidebar

KAURI TASMAN TECH LAPPATO 24″X48″

$19.95 /sq , $319.2‬‬/box, (16 SF/2 PCS per CT)

KAURI VICTORIA LAPPATO 8″X48″

$13.50 /sq , $182.25‬‬/box, (13.5 SF/5 PCS per CT)

KAURI FIORDLAND LAPPATO 8″X48″

$13.50 /sq , $189/box, (14 SF/5 PCS per CT)

KAURI AWANUI TECH LAPPATO 24″X48″

$19.95 /sq , $319.2/box, (16 SF/6 PCS per CT)

KAURI FIORDLAND TECH LAPPATO 24″X48″

$19.95 /sq , $319.2‬‬/box, (16 SF/2 PCS per CT)

KAURI AWANUI MATTE 8″X48″

$12.50 /sq , $200/box, (16 SF/6 PCS per CT)

KAURI AWANUI LAPPATO 8″X48″

$13.50 /sq , $216/box, (16 SF/6 PCS per CT)

KAURI VICTORIA MATTE 8″X48″

$12.50 /sq , $168.75/box, (13.5 SF/5 PCS per CT)

KAURI TASMAN LAPPATO 8″X48″

$13.50 /sq , $‭182.25‬‬/box, (13.50 SF/5 PCS per CT)